Hondenuitlaatservice de Bollenstreek
Het leukste uitje voor de hond!
 
 
 


Privacystatement Hondenuitlaatservice de Bollenstreek 

Door wijzigingen in de EU-wetgeving omtrent de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het van belang uw op de hoogte te stellen wat Hondenuitlaatservice de Bollenstreek doet met uw gegevens.

 Bescherming van persoonsgegevens.

Vanaf 25-5-2018 is de nieuwe privacywet van kracht. Ieder bedrijf binnen de EU moet aan deze wetgeving voldoen. 

Wat houdt deze verandering voor onze samenwerking in?

• Persoonsgegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;
• Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;
• Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt;
• Persoonsgegevens moeten te allen tijde in te zien zijn.
• Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, en de persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen. 

Wie zijn wij?

Hondenuitlaatservice de Bollenstreek staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 55454135 en is gevestigd op de Crocusstraat 33 te Noordwijk. 

Privacy statement Hondenuitlaatservice de Bollenstreek

Hondenuitlaatservice de Bollenstreek is transparant over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens van haar klanten, vrijwilligers en medewerkers. Zij gaat hier integer en professioneel mee om. Een ieder kan er op vertrouwen dat de veiligheid van deze gegevens gewaarborgd zijn. 

Wanneer en welke gegevens verzamelen wij:

Hondenuitlaatservice de Bollenstreek heeft uw gegevens op papier   genoteerd tijdens de persoonlijke intake, te weten:

·        NAW-gegevens

·        Telefoonnummers

·        E-mailadressen

·        Gegevens hond(en) 

 

Waarom verzamelen wij uw gegevens:

 

– I.v.m. de overeenkomst die tot stand komt nadat u   zich heeft aangemeld als klant

– Communicatie, wie benaderen we in zake situaties   met uw hond en informatie betreffende vakantie en wijzigingen

– Reserveringssysteem, om uw hond een plaats te   geven in de agenda voor de roedeluitlaat

– NAW gegevens, om de hond op het juiste adres te   halen en te brengen

– Facturatie van de af te nemen diensten

– Wet en regelgeving, wettelijk verplicht en   controle belastingdienst. 

Waarom mogen wij persoonsgegevens verwerken:

·        U heeft toestemming gegeven voor de   verwerking ( deze kan ingetrokken worden)

·        Hondenuitlaatservice de Bollenstreek heeft   deze nodig voor het uitvoeren van haar diensten

·        Hondenuitlaatservice de Bollenstreek heeft   wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens te verwerken

·        Hondenuitlaatservice de Bollenstreek heeft   een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Deelt Hondenuitlaatservice de Bollenstreek  gegevens met derden?

              Hondenuitlaatservice de Bollenstreek  zal de door u verstrekte informatie nooit   verstrekken aan derden welke niet relevant zijn om haar diensten uit

            te   voeren. In alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht kunnen worden,   bv. gerechtelijk bevel of -vonnis. In dat

            geval   zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Hoe lang bewaart Hondenuitlaatservice de   Bollenstreek  uw persoonsgegevens:

 

Hondenuitlaatservice de Bollenstreek bewaart   persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

 

Welke rechten heeft u:
  – 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het   recht op correctie, beperking of verwijdering hiervan. Daarnaast

kunt u vragen om overdracht van uw persoonsgegevens.

– Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw   persoonsgegevens.

– U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw   persoonsgegevens intrekken.

 

                U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken   sturen aan info@hus-debollenstreek.nl, Hondenuitlaatservice   de Bollenstreek  zal zo snel mogelijk,   maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te   zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan,   vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te   sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, nationaliteit en   burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Tot slot wijzen wij u erop dat u   gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw   persoonsgegevens door Hondenuitlaatservice de Bollenstreek  bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring Hondenuitlaatservice de Bollenstree kan   veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar   Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te   zien op de website van Hondenuitlaatsevice de Bollenstreek. Deze versie is   opgesteld in mei 2018.

We willen graag uw e-mailadres blijven gebruiken om   de facturen te mailen en u op de hoogte te houden van diverse informatie   betreffende vakantie, wijzigingen en belangrijke informatie over ziekten die   er op dat moment heersen.

Indien u geen info-mail wenst te ontvangen meld dit   per mail aan ons.

Wij gaan ervan uit je hierbij voldoende op de hoogte te hebben gebracht.   Heb je nog vragen?

Bel ons gerust: 0611714799 of stuur een e-mail   naar info@hus-debollenstreek.nl

   
E-mailen
Bellen
Instagram