Privacystatement Hondenuitlaatservice de Bollenstreek


Door wijzigingen in de EU-wetgeving omtrent de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het van belang uw op de hoogte te stellen wat Hondenuitlaatservice de Bollenstreek doet met uw gegevens.


Bescherming van persoonsgegevens.


Vanaf 25-5-2018 is de nieuwe privacywet van kracht. Ieder bedrijf binnen de EU moet aan deze wetgeving voldoen.


Wat houdt deze verandering voor onze samenwerking in?


• Persoonsgegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;
• Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;
• Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt;
• Persoonsgegevens moeten te allen tijde in te zien zijn.
• Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, en de persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.


Wie zijn wij?


Hondenuitlaatservice de Bollenstreek staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 55454135 en is gevestigd op de Crocusstraat 33 te Noordwijk.


Privacy statement Hondenuitlaatservice de Bollenstreek


Hondenuitlaatservice de Bollenstreek is transparant over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens van haar klanten, vrijwilligers en medewerkers. Zij gaat hier integer en professioneel mee om. Een ieder kan er op vertrouwen dat de veiligheid van deze gegevens gewaarborgd zijn.


Wanneer en welke gegevens verzamelen wij:


Hondenuitlaatservice de Bollenstreek heeft uw gegevens op papier genoteerd tijdens de persoonlijke intake, te weten:


  • NAW-gegevens


  • Telefoonnummers


  • E-mailadressen


  • Gegevens hond(en)Waarom verzamelen wij uw gegevens:


– I.v.m. de overeenkomst die tot stand komt nadat u zich heeft aangemeld als klant


– Communicatie, wie benaderen we in zake situaties met uw hond en informatie betreffende vakantie en

wijzigingen


– Reserveringssysteem, om uw hond een plaats te geven in de agenda voor de roedeluitlaat


– NAW gegevens, om de hond op het juiste adres te halen en te brengen


– Facturatie van de af te nemen diensten


– Wet en regelgeving, wettelijk verplicht en controle belastingdienst.


Waarom mogen wij persoonsgegevens verwerken:


  • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking ( deze kan ingetrokken worden)


  • Hondenuitlaatservice de Bollenstreek heeft deze nodig voor het uitvoeren van haar diensten


  • Hondenuitlaatservice de Bollenstreek heeft wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens te verwerken


  • Hondenuitlaatservice de Bollenstreek heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Deelt Hondenuitlaatservice de Bollenstreek gegevens met derden?


                    Hondenuitlaatservice de Bollenstreek zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden welke niet relevant zijn om haar diensten uit


                     te voeren. In alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht kunnen worden, bv. gerechtelijk bevel of -vonnis. In dat


                     geval zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen.


Hoe lang bewaart Hondenuitlaatservice de Bollenstreek uw persoonsgegevens:


Hondenuitlaatservice de Bollenstreek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.


Welke rechten heeft u:


– U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering hiervan. Daarnaast


kunt u vragen om overdracht van uw persoonsgegevens.


– Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.


– U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.                      U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan info@hus-debollenstreek.nl, Hondenuitlaatservice de Bollenstreek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, nationaliteit en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Tot slot wijzen wij u erop dat u gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenuitlaatservice de Bollenstreek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Wijzigingen privacyverklaring Hondenuitlaatservice de Bollenstree kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Hondenuitlaatsevice de Bollenstreek. Deze versie is opgesteld in mei 2018.


We willen graag uw e-mailadres blijven gebruiken om de facturen te mailen en u op de hoogte te houden van diverse informatie betreffende vakantie, wijzigingen en belangrijke informatie over ziekten die er op dat moment heersen.


Indien u geen info-mail wenst te ontvangen meld dit per mail aan ons.


Wij gaan ervan uit je hierbij voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Heb je nog vragen?


Bel ons gerust: 0611714799 of stuur een e-mail naar info@hus-debollenstreek.nl